+421 915 585 875 radoslav@terapiareiki.sk

India bola vždy známa pre svoj mysticizmus, bohatú zachovalú starobylú kultúru, náboženstvo a tradície. Je krajinou, kde pre mnohých ľudí je duchovná filozofia a duchovná cesta súčasťou ich každodenného života.

Juhovýchodná India je miestom mnohých UNESCO-m chránených historických pamiatok, chrámov a nachádza sa tam tiež prekrásna príroda, aj ostrovy Lakadivy a Andamany.

V Indii pred mnohými stáročiami žilo sedem maharíšiov. Maha znamená veľký a ríši znamená svätec. Títo mudrci učili umenia a rôzne vedy, ale venovali sa aj iným činnostiam, ktoré dodnes nie sú mnohým ľudom známe, dokonca ani samotným Indom.

Hovorí sa, že boli na tak vysokej úrovni vedomia, že vedeli vidieť skrz čas a priestor do ďalekej budúcnosti. S touto schopnosťou vedeli vidieť osudy mnohých ľudí, aj tých, ktorí sa ešte nenarodili.

Svoje poznanie zachovali pre budúce generácie pomocou starobylej techniky, zápisom na vysušené prírodné palmové listy. S pomocou svojich učeníkov spísali na tieto palmové listy osudy tých, ktorí sa prídu na svoj osud v budúcnosti opýtať, ako radu a súcitnú pomoc pre konkrétne, osobné životy mnohých, no nie všetkých. Nie každý má svoj palmový list. Na tieto palmové listy vyryli starobylý text v archaickej forme jazyka a písma v starotamilčine, ktorá sa líši od súčasnej reči Indov a rytinu vysypali farbami a popolom.

Listy sa zachovávajú pomocou zvláštneho oleja z pávích pier a byliniek, ktoré majú ochrannú funkciu. Každých 300 až 500 rokov sa listy podľa potreby prepisujú a uchovávajú sa v štátnych knižniciach a súkromných rodinách v juhovýchodnej Indii, v štáte Tamilnádu. O tieto vzácne listy sa starajú kňazi, ktorí sa nazývajú nádi. Nádi znamená osud, nádi je v preklade „ten, ktorý číta osud“.

Nádi kňazi majú tiež hodnosť swami, čo znamená „boh“. Hlavný kňaz sa nazýva guruči, vzdeláva druhých kňazov. Títo kňazi prejdú dlhým duchovným výcvikom, študujú niekoľko rokov archaický jazyk, ktorým sa číta z listov, ale tiež sa spieva a interpretuje, nakoľko text listov je písaný vo veršoch a spevoch. Kňazi môžu mať ženu a deti, sú veľmi empatickí a súcitní.

palmovy list horoskop

Ten, kto chce svoj osud prečítať z palmového listu, príde do takejto knižnice v Indii, alebo sa cez moderné technológie, pomocou svojho sprievodcu a tlmočníka spojí s nádi kňazom na diaľku cez audiovizuálny hovor. Kňazovi poskytne jedinú potrebnú informáciu, svoj odtlačok palca ruky, u mužov pravého a u žien ľavého. Podľa odtlačku palca kňaz vyhľadá niekoľko palmových zväzkov z knižnice, kde by list mohol byť. Každý zväzok obsahuje približne päťdesiat listov.

Odtlačky slúžia na akési abecedné roztriedenie, podľa ktorého kňaz vyhľadá zväzky, v ktorých by sa konkrétny list mohol nachádzať. Keď kňaz nájde zväzky, kde by daný list mohol byť, začne sa prvá fáza výkladu a to hľadanie palmového listu človeka, ktorý sa prišiel spýtať na svoj osud.

Kňaz pri hľadaní listu kladie jednoduché identifikačné otázky. Na ne sa smie odpovedať len slovami áno alebo nie. Pokiaľ pravdivo odpoviete na všetky otázky slovom áno, máte istotu, že ide o váš palmový list. Pokiaľ odpoviete čo len na jednu otázku nie, kňaz obráti list zväzku a číta z ďalšieho.

Keď sa váš list nájde, kňaz prečíta vaše meno a mená ľudí, ktorí sú s vami blízko spojení, dátum vášho narodenia a iné veľmi presné informácie, ktoré viete len vy. Stanete sa tak svedkom autentického, výnimočného zážitku, ktorý môže byť dojemný aj šokujúci. Súčasný pražský filozof a biotronik Tomáš Pfeiffer tento zážitok vníma ako božiu prítomnosť.

V druhej fáze výkladu nastane čítanie vášho osudu. Kňazi hovoria, že pri výklade je v energetickej forme prítomný jeden zo siedmych svätcov.

Kňazi sú veľmi empatickí, vo výklade dávajú rady a inšpirácie, ale aj presný výklad budúcnosti v päťročných intervaloch. Čítanie z palmového listu môže trvať aj niekoľko hodín, záleží to aj od toho, ako rýchlo sa nájde váš palmový list. Kňazi z listov staré verše spievajú, následne ich interpretujú. Po tomto nastane najdôležitejšia časť tohto obradu z pohľadu Indov, kedy vám rozpovedia príbeh, v ktorom opíšu jeden z vašich minulých životov. Tento váš minulý život má negatívny vplyv na váš súčasný život, spôsobuje vám problémy a bloky.

Opíšu vám detailne, v ktorom období ste žili a kde, či ste boli muž alebo žena a čo zlé, nesprávne z etického hľadiska ste robili, komu a čím ste ublížili a čo je to, čo vám spôsobilo a vytvorilo zlú karmu ako dôsledok vašich činov. Odrazu môžete pochopiť súvislosti, prečo sa vám stali niektoré zlé veci, ktoré ste si podľa vás nezaslúžili. Ak človek konal zlo, bol napríklad otrokár a otroci boli pre neho menejcenní, je pravdepodobné, že v súčasnom živote jeho život nebude jednoduchý. Biblické príslovie, ktoré je zrkadlom duchovného poznania, hovorí: „Nerob druhým to, čo nechceš aby oni robili tebe.“ Kňazi nádi sú tiež veľmi dobrí astrológovia a hovoria o vplyve planét na náš život.

Pohľad Indov na zmysel výkladu palmových listov je iný ako ten náš európsky, jeho zmyslom je sprostredkovať vám vylepšenie života, zrušenie a prečistenie vašej predchádzajúcej zlej karmy, ktorá vám spôsobuje problémy v súčasnom živote. Vaše problémy sa snažia odstrániť alebo ich zmierniť pomocou rituálov a nápravných opatrení, ktoré Indovia nazývajú púdža a pariharmy, ide o vzývanie vyšších síl či modlitby k hinduistickým bohom.

tanjavur palmove listyPokiaľ človek tieto rituály vykoná a drží sa rád kňazov, či už sám, alebo s pomocou duchovných ľudí v Indii, ktorí za vás tieto rituály urobia, vaša zlá karma sa následne očistí a zruší. Kňazi sa v chrámoch ášramoch modlia, ich celoživotným poslaním a prácou je týmito rituálmi pomáhať iným.

Po ukončení rituálov, ktoré trvajú často aj pol roka, sa predpovede z palmových listov začnú napĺňať, najmä v tých hlavných, kľúčových životných udalostiach. Keď sa život človeka vylepší, má to priamy vplyv na ďalších, s ním prepojených ľudí. Kedysi dávno malo týmto spôsobom potrebu sedem indických svätcov pomôcť budúcim generáciám. Aj Platón pochopil a povedal: „Šťastný je ten, kto pochopil, že šťastie je v tom, robiť šťastnými iných.“

Pokiaľ ste takýto zážitok nezažili, je to pre vás len sprostredkovaná informácia. Ak ho ale zažijete, je možné, že počas takéhoto zážitku žasnete, ste dojatý, hlboko preciťujete duchovno ako dôkaz, že existuje niečo medzi nebom a zemou. No tak ako veľa mystických a duchovných vecí, ktoré takýmto spôsobom ľuďom pomáhajú, je aj fenomén palmových listov často zdiskreditovaný náboženskými a inými organizáciami. No aj napriek tomu sú tieto cenné knižnice palmových listov súčasťou dedičstva UNESCO.

Duchovné vnemy, vnímanie alebo viera, sú pre mňa veľmi osobné veci, ktoré spadajú do súkromia a práva na slobodu každého z nás. Opäť spomeniem Tomáša Pfeiffera. V svojich rozhovoroch hovorí, že už dávno mu jeho veľký učiteľ Jozef Zezulka z 19. storočia rozprával, že existuje v Indii knižnica, kde na palmových listoch sú mudrcmi spísané osudy niektorých ľudí a mnohých tých, ktorí sa ešte len majú narodiť.

Celé toto mystérium indických knižníc palmových listov, ktoré vznikli v Indii pred päťtisíc a viac rokmi vďaka siedmim svätcom ríšiom, tak ako aj fenomén iných predpovedí budúcnosti (starogrécke delfské a Nostradamové proroctvá) poskytuje priestor pre celý rad metafyzických otázok ohľadom slobodnej vôle a osudu človeka, času a budúcich dejov, vytvárania si osudu, Boha atď. Už nie sú otázkou viery ale vedenia a poznania.

Sú to práve mnohé nadprirodzené veci, ktoré sa dajú aj dnes v Indii zažiť, ktoré nám pripomínajú latinskú vetu „Vedieť všetko znamená nevedieť nič a vedieť nič znamená vedieť všetko.“ Naše poznanie nie je konečné a náš svet nie je len materiálny. Mnohé pravdivé starobylé poznania, náuky a kultúry zanikli a my dnes často zabúdame, kto sme a neuvedomujeme si podstatu nášho bytia.

Čítanie vášho osudu z knižníc palmových listov v Indii môže byť dojemným a autenticky duchovným zážitkom, no často aj šokujúcim. Nádi kňazi veria, že cez rituály vzývania vyšších síl sa váš osud vylepší a vaša zlá karma z minulosti sa zruší. Jedným z článkov viery a zásad duchovnej cesty Tomáša Pfeiffera je: „Uctievaj ducha, ktorý je bytím, a dušu, ktorá je životom. Ochraňuj ich vždy a všade. Choď za pravdou ducha, nezabíjaj duše. Uctievaj všetky základné náuky, pretože sú pravdivé. Odstraňuj z nich ľudské nepochopenie, ktoré ich deformovalo.“

PS 1: dopísané autorom stránky:

Článok Palmové listy napísala Andrea Šestáková – prekľadateľka palmových listov, ktorá spolupracuje s kňazom nádim Ravim Swamim (skvelý človek) z Indie, ktorý číta váš osud i minulý život z palmových listov.

Osobne som u Andrei a Raviho bol, som veľmi spokojný. Otvoril som si hlavnú kapitolu a tri podkapitoly: zdravie, duchovno a reinkarnácia, ktoré hovorili podrobnejšie o mojom živote, poslaní.

Sprostredkovanie čítania vášho osudu z knižnice palmových listov v Indii: www.palmovelisty.eu.

PS 2: dopísané autorom stránky:

Možno sa pýtate, aký človek by sa chcel dozvedieť, čo ho čaká. Väčšina ľudí, ktorá ide na čítanie z palmových listov, je vo svojom živote na križovatke života a nevedia, ktorou stranou sa vydať. Vnútorne ich to k palmovým listom ťahá. V období, v ktorom som bol na čítaní, bola to pre mňa v stavoch obrovských duševných bolestí, úzkostí, neznesiteľných migrén, kedy som si nevedel predstaviť ako zvládnem s týmito bolesťami ďalší deň, obrovská nádej, že bude dobre, len musím vydržať. Nedozvedel som sa nič nové, len sa potvrdilo to, čo všetci máme vo svojom vnútri a už dávno vieme. To, s čím sme sem prišli, aké je naše poslanie. Palmovým listom ďakujem z celého srdca, dalo mi to oveľa väčšiu silu vytrvať a všetko to zvládnuť.

Dôležité: Nie so všetkými článkami, ktoré som napísal, sa v súčasnosti stotožňujem. Je to tým, že sa vnútorne vyvíjam a posúvam ďalej. Sú tu ponechané pre tých, ktorí sú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia ako som bol ja, keď som ich písal.

O autorovi Radoslav Zárecký


Od roku 2018 pracujem ako sociálny pracovník v Úsmev ako dar a od roku 2019 aj ako Fundraisor - získavam finančné, materiálne zdroje či služby pre naše projekty. Všetky články, ktoré som doteraz napísal a stále píšem, vychádzajú z mojich vlastných skúseností, môjho života. Zrkadlia moje vnútro, to kto som a ako sa pozerám na veci okolo seba. S článkami sa môžeš i nemusíš stotožňovať, obe možnosti sú úplne v poriadku.

Pin It on Pinterest

Share This

Ďakujem za zdieľanie

Zdieľaj článok so svojimi priateľmi